Dargah Listing

Hazrat Shaikh Makhdoom Ruknuddin Soharwardi Rahmatullahalaih Jaunpuri

AASTANA Hazrat Makhdoom Shaikh Ruknuddin Soharwardi Rahmatullahalaih Jaunpur Uttar Pradesh India

District- Jaunpur Uttar Pradesh India,???????? ,Uttar Pradesh, India

Hazrat Makhdoom Shaikh Rukn-ud-deen Suharwardi rahmatull?hi alaihi : ♦♦♦ Aap ki wilaadat Delhi me hui. Aap Hazrat Khwaja Abdull?h Ansaari ki nasl se hain. Aap ke waalid Haz...

Read More