Dargah Listing

Al-Haaj Hazrat Khwaja Shaikh mohammad fazal hussain shah Madari, qadri, chisti Al-Maroof peer yazdani(rah)

Al-Haaj Hazrat Khwaja Shaikh mohammad fazal hussain shah Madari, qadri, chisti Al-Maroof peer yazdani(rah)

Khilchipur MP,Khilchipur,Madhya Pradesh, India

Aap ki zindagi pe Hazrat Batakshaani (R.A.) ka bada karam raha. Bachpan mein ek baar aap ek laahak marz mein muktila huae. Jis marz ki wajeh se aap ke pehle birather Ibrahim is duniya-e-faani se koo...

Read More