Dargah Listing

Huzur Hafiz e Bukhari Majlise Ulma e Ahle Sunnat Huzur Khawaja Syed Abdussamad Maudoodi Chishti R.A Astana Aliya Samadiya Misbahiya Phaphund Sharif

Dargah Hafiz e Bukhari

town Phaphund Sharif Dist Auriaya State Uttar Pradesh Pin Code 206247, Pin: 206247,Agra,Uttar Pradesh, India

1853 ?0 ??? ????? ?????? ????? ????? ?????????? ???? ?? ?? ?? ???????? ?? ?????? ???, ????? ??? ?????????? ????? ???? ?? ??????? ??? ??? ????? ???? ?? ??????? ???????? ?? ????????? ?????? ???? ???? ??...

Read More

Hazrat Saiyyedna Ameer Abul Ula Rahmatullahalaih, Hasani Hussaini, Chisti Naqshbandi New Agra,Agra Uttar Pradesh India

Darganh Hazrat Saiyyedna Ameer Abul Ula Rahmatullahalaih Agra Uttar Pradesh India

AASTANA Abul Ula New Agra Colony, Agra Uttar Pradesh India,Agra,Uttar Pradesh, India

Hazrat Syedna Shah “Ameer Abul -Ula” Hasni ,Husaini ,Ahrari ,chishti Awaisi,Naqshbandi Quds Sarh – Ul – Aziz” Hazrat Syedna Shah Ameer Abul Ula Ahrari (????? ??? ????...

Read More

Hazrat Molana Shah Afzal bukhari Chishti Sabri akbarabadi ar

Cham cham gali Agra, Pin: 282003,Agra,Uttar Pradesh, India

Hazrat Molana Shah Afzal bukhari Chishti Sabri ar was born in Bukhara Central Asia he was the Mureed and khalifa of Huzoor Shaikh e Arab wal ajam Shah Haji imdadulallah Chishti Sabri muhajir e makki a...

Read More